Betűméret növeléseBetűméret csökkentéseNyomtatás

Jogszabályok

A VÁROSÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG TEVÉKENYSÉGÉT MEGHATÁROZÓ JOGI HÁTTÉR

 • A Főváros köztisztaságáról szóló 48/1994. (VIII.1) Főv. Közgyűlési rendelet
 • 2012. évi II. Tv. a Szabálysértésekről
 • 22/2012. (IV.13) BM rendelet szabálysértésekről, a 2012. évi II. tv. végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről
 • 1999. évi LXIII. tv. a közterület-felügyeletről
 • 2012. évi CXX törvény az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról
 • 63/2012 (IV.2.) Korm. rendelet az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illetve helyszíni bírság kötelező mértékéről, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásokról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénnyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
 • 30/2010 (VI.4) Főv.Kgy. Rendelet a Budapest főváros közigazgatási területén járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról
 • 43/1999. (XI.26) BM. Rendelet a közterület-felügyelői intézkedések végrehajtásának módjáról és eszközeiről
 • 14/2010 (VI.24) számú önkormányzati rendelete a II. kerület közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról és a várakozás díjának szabályozásáról
 • 8/2017 (III.24) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
 • 512/2017 (XII.29) Korm. rend. a kerékbilincs alkalmazásával és a járművek elszállításával kapcsolatos eljárás során alkalmazandó kiegészítő és eltérő közigazgatási hatósági eljárási szabályokról
 • 55/2009 (X.16.) IRM rendelet a kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról