Betűméret növeléseBetűméret csökkentéseNyomtatás

Intézkedések

A Városrendészetk által alkalmazható intézkedések:

a szabálytalan állapot megszüntetésére való felszólítás,
igazoltatás,
helyszíni bírság kiszabása,
távollévő gépjárművezetővel szemben helyszíni bírság kiszabása,
feljelentés,
tettenért jogsértőnek az elbírálásra jogosult hatóság megérkezéséig történő visszatartása.


Amennyiben a felszólítás nem jár eredménnyel, a Városrendész a jogszabályban meghatározott további intézkedést köteles megtenni.

A felügyelő a jogszabályokban kapott felhatalmazás alapján, a szabálysértésen tettenért elkövetővel szemben helyszíni bírságot szabhat ki. Ebben az esetben közölni kell a jogszabály megszegőjével a megállapított szabálysértést, és azt, hogy a felügyelő milyen összegű helyszíni bírságot szab ki. A kiszabható helyszíni bírság maximális összegét a hatályos szabálysértési törvény határozza meg.

Amennyiben a távollevő gépjármű vezetőjével szemben kezdeményezett helyszíni bírságolási eljárás közben az adott jármű vezetője a járműhöz visszaérkezik, akkor helyszíni bírságolási eljárásként folytatható az intézkedés.

A felügyelő jogosult Közterület-felügyeleti hatáskörbe tartozó hatósági ellenőrzéseket végezni, a Közterület-felügyelet hatáskörébe nem tartozó szabálysértés észlelése esetén a szükséges intézkedéseket kezdeményezni.

A szolgálati öltözék (egyenruha), továbbá a szolgálati igazolvány, és a kötelezően viselendő, egyedi azonosító sorszámmal ellátott felügyelői jelvény igazolja a Közterület-felügyelethez tartozást. Amennyiben a szolgálat ellátása során a hatósági ellenőrzés vagy intézkedés alá vont személy kéri, fel kell mutatni a felügyelői igazolványt, azonban azt átadni tilos.