Betűméret növeléseBetűméret csökkentéseNyomtatás

Telephely gépjármű-tárolásra való alkalmasságának igazolása

Városüzemeltetési Igazgatóság- Városrendészeti Osztály

Cím: 1027 Budapest, Frankel L. út 5.

Ügyfélszolgálati telefonszám: 346-5678, 346-5679        

E-mail: kozterulet@masodikkerulet.hu

Illetékességi terület: Budapest II. kerületének közigazgatási területe.

 Ügyfélfogadás:          Hétfő: 13:30 – 18:00

                                     Szerda: 8:00 – 16:30

                                     Péntek: 8:00 – 11:30

 

Ügyintéző: Fülöp Zoltán 06 (1) 346-5504, illetve fulop.zoltan@masodikkerulet.hu

                    

 

Részletes tájékoztatás az ügymenetről:

A telephely gépjármű-tárolására való alkalmasságának igazolásával kapcsolatos hatósági ügyeket a jegyző nevében eljárva, a Városüzemeltetetési Igazgatóság látja el.

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény szerint: 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjárművet, autóbuszt üzemeltető tulajdonos székhely, telephely címként csak olyan települési cím bejegyzését kérheti, amelyet a cégjegyzék tartalmaz és e járművek számára ténylegesen tárolási helyül szolgál. Azt a tényt, hogy az ingatlan alkalmas a járművek tárolására a települési önkormányzat jegyzője igazolja. A 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet alapján a közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt jármű közúton vagy más közterületen nem tárolható.

Kérelem benyújtása:

A  kérelemnek tartalmaznia kell:

    - Kérelmező adatait,

    - Kérelmező elérhetőségét (telefon/fax, e-mail),

    - Gépjármű forgalmi rendszámát,

    - Gépjármű tárolásának helyét

A kérelemhez az igénylőnek az alábbi mellékleteket kell csatolnia:

 - A kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat egyszerű másolatát az eredeti egyidejű bemutatása mellett   (vállalkozói igazolvány, cégbírósági bejegyző végzés vagy 30 napnál nem régebbi cégkivonat, nyilvántartásba vételi okirat)

-  Meghatározott tartalmi és formai kellékekkel rendelkező, közjegyző által hitelesített okiratot, amely tartalmazza a cég képviseletében jogosultak –cégbejegyzésre jogosultak – aláírásának mintáját.

-  A kérelemben szereplő gépjármű / gépjárművek forgalmi engedélyének mindkét oldali másolatát.

- Meghatalmazást, amennyiben nem az ügyfél jár el személyesen.

 

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 9. § (5) bekezdése

A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése