Önkormányzat
Bemutatkozás
Betűméret növeléseBetűméret csökkentéseNyomtatás

Szlovák Önkormányzat bemutatkozás

Budapest Főváros II. kerületi Szlovák Önkormányzat

A fővárosnak ebbe a részébe a második világháborút  követő iparosodás és urbanizáció időszakában települt sok szlovák, elsősorban a Dél-Alföldről - Békéscsaba és Tótkomlós környékéről – valamint a közeli pilisi hegység falvaiból.

A kerületben először 1998-ban alakult szlovák önkormányzat, 4 éves szünetet követően, a 2014-es önkormányzati választások után megújult energiával kezdte el működését. Elnöke Szvitil Gyuláné, elnök-helyettese Faller Lubormíra, tagja Zsákaiová Vlasta. A szlovák nemzetiségi önkormányzat testületi formában működő, jogi személyiséggel rendelkező szervezet. Hivatalos neve: Slovenská samospráva II. obvodu Budapešti / Budapest Főváros II. kerületi Szlovák Önkormányzat. Székhelye és címe: 1024 Budapest, II. ker. Mechwart liget 1. A testület szükség szerint ülésezik, évente általában 12-14 alkalommal. Minden decemberben pedig előre meghirdetett közmeghallgatást tart.  

A szlovák önkormányzat legfontosabb célja - a kerületben élő szlovák ajkú lakosok törvény adta jogainak és érdekeinek képviselete mellett - a szlovák identitás erősítése, az anyanyelv és kultúra ápolása. Kiemelt feladatának tartja a magyarországi szlovákok hagyományainak, kultúrájának, gasztronómiájának megismertetését a helyi magyar, illetvea más nemzetiségekhez tartozó lakosokkal is. Ennek érdekében minden évben aktívan részt vesz a Kerület Napja elnevezésű rendezvényen, ahol ízelítőt adhat a szlovák népi kultúrából és gasztronómiából.

Minden tavasszal színvonalas kulturális műsort szervez a fővárosban élő szlovák ajkú nők számára, ősszel pedig műveltségi vetélkedőket szlovák fiataloknak és felnőtteknek is. Az eddigi témák címszavakban: Magyarországi szlovákok tegnap és ma, Budapesti szlovákok tegnap és ma, Magyarországi szlovák irodalom, Magyarországi szlovákok ma. A budapesti szlovák gimnázium diákjainak részére szervezett külön tanulmányi versenyeken minden résztvevő értékes szlovák nyelvű könyvet, illetve társasjátékot kap.

A II. kerületi szlovák önkormányzat társrendezőként rendszeresen együttműködik más szervezetekkel. Együttműködő partnerei között található a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat, a Fővárosi Szlovák Önkormányzat, a Terézvárosi Szlovák Önkormányzat, a Tótkomlósi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat, a Komlós Néptánc Egyesület, az Angyalföldi Szlovák Önkormányzat, a Zuglói Szlovákok Önkormányzata, a Tótkomlós Barátainak Köre Egyesület, a Budapesti Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, a Budapesti Szlovák Nyugdíjas Klub, az Ozvena - Budapesti Szlovák Kórus, a Lipa Szlovák Folklóregyesület, a Vertigo Szlovák Színház, a KopaničiarFolklór Együttes és a Csorvási Szlovák Önkormányzat – az utóbbival kötött együttműködési megállapodásnak sajátos hátteret ad, hogy a második világháború után a dél-alföldi város adott otthont számos, a kerületből kitelepített családnak és személynek.

Slovenská samospráva II. obvodu Budapešti

V tejto mestskej časti Budapešti sa po druhej svetovej vojne v rámci urbanizácie a spriemyselňovania krajiny usadilo veľa Slovákov z Dolnej zeme, hlavne z okolia Békešskej Čaby a Slovenského Komlóša, ako aj z neďalekých osád ležiacich v Pilíšskych horách.

Slovenská samospráva sa v tomto obvode založila roku 1998 a po štvorročnej prestávke, po komunálnych voľbách roku 2014, s obnovenou energiou opäť rozbehla svoju činnosť. Jej predsedníčkou je Eva Szvitilová, zástupkyňou predsedníčky Ľubomíra Fallerová a členkou Vlasta Zsákaiová. Slovenská národnostná samospráva pôsobí ako volený zbor a je právnickou osobou. Oficiálny názov znie: Slovenská samospráva II. obvodu Budapešti / Budapest  Főváros II. kerületi Szlovák Önkormányzat. Sídli na adrese 1024 Budapest, II. ker. Mechwart liget 1. Zasadá podľa potreby, ročne priemerne 12-14-krát. Vždy v decembri usporadúva vopred ohlásené verejné zasadnutia.

Najdôležitejšou úlohou  slovenskej samosprávy je – popri ochrane zákonom stanovených práv a záujmov v mestskej časti žijúcich občanov slovenskej národnosti – upevňovanie slovenskej identity a pestovanie slovenského materinského jazyka a kultúry. Za jednu z priorít pokladá oboznámiť miestnu maďarskú, respektíve inonárodnostnú komunitu s tradíciami, kultúrou, gastronómiou Slovákov žijúcich v Maďarsku. V záujme toho sa každý rok aktívne zapája do organizovania Dňa obvodu, kde prezentuje slovenskú ľudovú kultúru a gastronómiu.

Vždy na jar organizuje náročný kultúrny program pre slovenské ženy žijúce v hlavnom meste, na jeseň zase vedomostné súťaže pre slovenskú mládež i dospelých. Uvedieme témy doterajších kvízov spojených s prednáškami: Slováci v Maďarsku včera a dnes, Slováci v Budapešti včera a dnes, Slovenská literatúra v Maďarsku. Slováci v Maďarsku dnes. Pre študentov slovenského gymnázia v Budapešti pripravuje zvlášť súťaže, všetkým účastníkom daruje cenné slovenské knihy, resp. spoločenské hry.

Slovenská samospráva II. obvodu Budapešti aktívne spolupracuje pri organizovaní akcií s početnými zoskupeniami. Medzi partnermi sú Samospráva II. obvodu Budapešti, Slovenská samospráva Budapešti, Slovenské samosprávy VI., XIII. a XIV. obvodu, Slovenská národnostná samospráva v Slovenskom Komlóši, Folklórny spolok Komlóš, Kruh priateľov Slovenského Komlóša, Materská a základná škola, gymnázium a žiacky domov s vyučovacím jazykom slovenským v Budapešti, Klub slovenských dôchodcov v Budapešti, Budapeštiansky slovenský spevácky zbor Ozvena, Slovenský folklórny spolok Lipa, Slovenské divadlo Vertigo, Folklórny súbor Kopaničiar a Slovenská samospráva Čorváša. Pri podpísaní dohody o spolupráci  s čorvášskou slovenskou samosprávou sme zvlášť zohľadnili skutočnosť, že toto dolnozemské mesto poskytlo po skončení II. svetovej vojny domov mnohým rodinám, ktoré tam násilne presídlili z II. obvodu Budapešti.

 

Budapest Főváros II. kerületi Szlovák Önkormányzat

A fővárosnak ebbe a részébe a második világháborút  követő iparosodás és urbanizáció időszakában települt sok szlovák, elsősorban a Dél-Alföldről - Békéscsaba és Tótkomlós környékéről – valamint a közeli pilisi hegység falvaiból.

A kerületben először 1998-ban alakult szlovák önkormányzat, 4 éves szünetet követően, a 2014-es önkormányzati választások után megújult energiával kezdte el működését. Elnöke Szvitil Gyuláné, elnök-helyettese Faller Lubormíra, tagja Zsákaiová Vlasta. A szlovák nemzetiségi önkormányzat testületi formában működő, jogi személyiséggel rendelkező szervezet. Hivatalos neve: Slovenská samospráva II. obvodu Budapešti / Budapest Főváros II. kerületi Szlovák Önkormányzat. Székhelye és címe: 1024 Budapest, II. ker. Mechwart liget 1. A testület szükség szerint ülésezik, évente általában 12-14 alkalommal. Minden decemberben pedig előre meghirdetett közmeghallgatást tart.  

A szlovák önkormányzat legfontosabb célja - a kerületben élő szlovák ajkú lakosok törvény adta jogainak és érdekeinek képviselete mellett - a szlovák identitás erősítése, az anyanyelv és kultúra ápolása. Kiemelt feladatának tartja a magyarországi szlovákok hagyományainak, kultúrájának, gasztronómiájának megismertetését a helyi magyar, illetvea más nemzetiségekhez tartozó lakosokkal is. Ennek érdekében minden évben aktívan részt vesz a Kerület Napja elnevezésű rendezvényen, ahol ízelítőt adhat a szlovák népi kultúrából és gasztronómiából.

Minden tavasszal színvonalas kulturális műsort szervez a fővárosban élő szlovák ajkú nők számára, ősszel pedig műveltségi vetélkedőket szlovák fiataloknak és felnőtteknek is. Az eddigi témák címszavakban: Magyarországi szlovákok tegnap és ma, Budapesti szlovákok tegnap és ma, Magyarországi szlovák irodalom, Magyarországi szlovákok ma. A budapesti szlovák gimnázium diákjainak részére szervezett külön tanulmányi versenyeken minden résztvevő értékes szlovák nyelvű könyvet, illetve társasjátékot kap.

A II. kerületi szlovák önkormányzat társrendezőként rendszeresen együttműködik más szervezetekkel. Együttműködő partnerei között található a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat, a Fővárosi Szlovák Önkormányzat, a Terézvárosi Szlovák Önkormányzat, a Tótkomlósi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat, a Komlós Néptánc Egyesület, az Angyalföldi Szlovák Önkormányzat, a Zuglói Szlovákok Önkormányzata, a Tótkomlós Barátainak Köre Egyesület, a Budapesti Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, a Budapesti Szlovák Nyugdíjas Klub, az Ozvena - Budapesti Szlovák Kórus, a Lipa Szlovák Folklóregyesület, a Vertigo Szlovák Színház, a KopaničiarFolklór Együttes és a Csorvási Szlovák Önkormányzat – az utóbbival kötött együttműködési megállapodásnak sajátos hátteret ad, hogy a második világháború után a dél-alföldi város adott otthont számos, a kerületből kitelepített családnak és személynek.

Slovenská samospráva II. obvodu Budapešti

V tejto mestskej časti Budapešti sa po druhej svetovej vojne v rámci urbanizácie a spriemyselňovania krajiny usadilo veľa Slovákov z Dolnej zeme, hlavne z okolia Békešskej Čaby a Slovenského Komlóša, ako aj z neďalekých osád ležiacich v Pilíšskych horách.

Slovenská samospráva sa v tomto obvode založila roku 1998 a po štvorročnej prestávke, po komunálnych voľbách roku 2014, s obnovenou energiou opäť rozbehla svoju činnosť. Jej predsedníčkou je Eva Szvitilová, zástupkyňou predsedníčky Ľubomíra Fallerová a členkou Vlasta Zsákaiová. Slovenská národnostná samospráva pôsobí ako volený zbor a je právnickou osobou. Oficiálny názov znie: Slovenská samospráva II. obvodu Budapešti / Budapest  Főváros II. kerületi Szlovák Önkormányzat. Sídli na adrese 1024 Budapest, II. ker. Mechwart liget 1. Zasadá podľa potreby, ročne priemerne 12-14-krát. Vždy v decembri usporadúva vopred ohlásené verejné zasadnutia.

Najdôležitejšou úlohou  slovenskej samosprávy je – popri ochrane zákonom stanovených práv a záujmov v mestskej časti žijúcich občanov slovenskej národnosti – upevňovanie slovenskej identity a pestovanie slovenského materinského jazyka a kultúry. Za jednu z priorít pokladá oboznámiť miestnu maďarskú, respektíve inonárodnostnú komunitu s tradíciami, kultúrou, gastronómiou Slovákov žijúcich v Maďarsku. V záujme toho sa každý rok aktívne zapája do organizovania Dňa obvodu, kde prezentuje slovenskú ľudovú kultúru a gastronómiu.

Vždy na jar organizuje náročný kultúrny program pre slovenské ženy žijúce v hlavnom meste, na jeseň zase vedomostné súťaže pre slovenskú mládež i dospelých. Uvedieme témy doterajších kvízov spojených s prednáškami: Slováci v Maďarsku včera a dnes, Slováci v Budapešti včera a dnes, Slovenská literatúra v Maďarsku. Slováci v Maďarsku dnes. Pre študentov slovenského gymnázia v Budapešti pripravuje zvlášť súťaže, všetkým účastníkom daruje cenné slovenské knihy, resp. spoločenské hry.

Slovenská samospráva II. obvodu Budapešti aktívne spolupracuje pri organizovaní akcií s početnými zoskupeniami. Medzi partnermi sú Samospráva II. obvodu Budapešti, Slovenská samospráva Budapešti, Slovenské samosprávy VI., XIII. a XIV. obvodu, Slovenská národnostná samospráva v Slovenskom Komlóši, Folklórny spolok Komlóš, Kruh priateľov Slovenského Komlóša, Materská a základná škola, gymnázium a žiacky domov s vyučovacím jazykom slovenským v Budapešti, Klub slovenských dôchodcov v Budapešti, Budapeštiansky slovenský spevácky zbor Ozvena, Slovenský folklórny spolok Lipa, Slovenské divadlo Vertigo, Folklórny súbor Kopaničiar a Slovenská samospráva Čorváša. Pri podpísaní dohody o spolupráci  s čorvášskou slovenskou samosprávou sme zvlášť zohľadnili skutočnosť, že toto dolnozemské mesto poskytlo po skončení II. svetovej vojny domov mnohým rodinám, ktoré tam násilne presídlili z II. obvodu Budapešti.

Utolsó módosítás dátuma: 2019. február 17. 15:42
<2021. március>
HKSzCsPSzV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Küldje be ötleteit, észrevételeit, kérdéseit Önkormányzatunkhoz itt!