Hírek
Önkormányzat
Polgármesteri hivatal
Hirdetőtábla
Intézmények
Kultúra
Sport
Kerület
Hírek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentéseNyomtatás

Tájékoztató a házi bekötővezetékek, átemelők és rákötési lehetőségekről

2018. április 13.

A Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése (BKISZ) projekt keretében a csatornaépítéssel érintett ingatlanokat a beruházás részeként kiépülő házi bekötővezetékeken keresztül lehet csatlakoztatni, rákötni a kiépülő új, utcai gerinchálózatra.

Az alábbiakban részletes tájékoztatásunkat olvashatja a BKISZ beruházás keretében kiépülő bekötővezetékek típusairól, illetve a házi rákötés lépéseiről.

A BKISZ beruházás keretében az európai uniós támogatás szigorú szabályai miatt, kizárólag azon ingatlanok részére épül ki a rákötést lehetővé tévő házi bekötővezeték és a szükséges tartozékai, melyek vezetékes ivóvíz ellátással (érvényes szolgáltatási szerződéssel) rendelkeznek.

Csatornaépítés előtt: egyeztetés a házi bekötőcsatornáról

A kivitelező illetékes munkatársai akik fényképes projektigazolvánnyal rendelkeznek, közvetlenül a munkálatok megkezdése előtt személyesen felkeresik az ingatlantulajdonosakat, hogy a házi bekötőcsatorna helyéről egyeztessenek. Az egyeztetések célja, hogy a bekötőcsatorna a tulajdonos számára megfelelő nyomvonalon épüljön meg, amennyiben ez műszakilag megoldható. Ezt a nyilatkozatot mindenképp alá kell írni, ha a tulajdonos szeretné a későbbiekben rákötni ingatlanát a korszerű szennyvízelvezetésre, hiszen csak ebben az esetben épül ki a beruházás keretében az ún. házi bekötőcsatorna a telken belül, ami biztosítja a rákötést. 

Amennyiben úgy alakul, hogy az egyeztetéskor a kivitelező nem találja otthon a tulajdonost, egy második alkalommal, eltérő napszakban újra felkeresi a lakót. A kivitelező ilyen esetben továbbá egy szórólapon meghagyja az elérhetőségét, melyen keresztül fel is vehetjük a céggel a kapcsolatot. A nyilatkozat kitöltése és aláírása a tulajdonos érdeke, ezért mindenképpen segítsük elő a kivitelezővel való egyeztetést.

FONTOS:

 Több jelzést is kaptunk arra vonatkozóan, hogy a beruházás megkezdésének hírére több „vállalkozó” kínálja szolgáltatásait az érintett kerületek lakosai részére, egyes esetekben előleget kérve. 

A nyertes kivitelező Konzorcium tagjai a STRABAG Építőipari Zrt. és a PENTA Kft. szakemberei nem kérnek pénzt a beruházás keretében elvégzendő egyeztetésekért és munkákért.

A beruházás keretében kiépülő bekötővezetékek típusai: 

A meglévő csatornahálózat, a topográfiai viszonyok és az ingatlanok elhelyezkedésének függvényében a projekt keretében különböző típusú házi bekötővezetékek épülnek ki, melyekről az alábbiakban adunk részletes tájékoztatást:

o Gravitációs gerinccsatorna esetén:

o Gravitációs házi bekötővezeték, mely a telekhatáron belül 1 m-re elhelyezett tisztító nyílásig fedőtányérral elzárva kerül kiépítésreAz FCSM Zrt. a közcsatornákat és tartozékaikat, valamint a házi bekötőcsatornákat a telekhatári ellenőrző aknáig veszi át üzemeltetésre.

 o Topográfiai viszonyok miatt szükséges nyomóvezetékes bekötés: a hegyvidéki területek völgyoldalain a telken belül elhelyezett házi átemelő beépítésére van szükség. Ennek telepítésére oly módon kerül sor, hogy arra az ingatlan meglévő szennyvíz kivezetése gravitációsan ráköthető legyen. Innen a telekhatárnál elhelyezett aknáig nyomóvezeték kerül kiépítésre, majd az utcai gerinccsatornáig gravitációs vezetéket építenek (ha nincs lehetőség gravitációs szakasz kiépítésére, csillapító aknát kell elhelyezni a telekhatáron kívülre, vagy az utcai gerinc tisztítóaknájára kell csatlakozni). o Nyomott gerinccsatorna esetén: 

o Nyomóvezetékes bekötés: a telken belül oly módon elhelyezett házi átemelő beépítése, hogy arra az ingatlan meglévő szennyvíz kivezetése gravitációsan ráköthető legyen, onnan nyomóvezeték kiépítése a telekhatáron kívül elhelyezett elzáró beépítésével.

A projekt keretében a beruházás költségvetéséből – vagyis a tulajdonosok számára ingyenesen – kerül kiépítésre a tisztítóidomban vagy a házi átemelőben végződő gravitációs vagy nyomott házi bekötővezeték.

A kivitelező feladata továbbá minden esetben a bekötővezeték és tartozékainak telepítése után az érintett területek eredeti állapotnak megfelelő helyreállítása is. .

 

Különbségek a gravitációs és a nyomóvezetékes bekötések között: 

•A gravitációs bekötés esetén a telekhatártól 1 méterre a beruházás keretében tisztítóaknát építenek ki. A lakóépület és a tisztítóakna közötti szakaszon az ingatlantulajdonosnak kell a belső hálózatot kialakítani és a későbbiekben karbantartani.

 •Ezzel ellentétben a házi átemelő beépítése oly módon történik, hogy arra az ingatlan szennyvízkivezetése gravitációsan ráköthető legyen, így a hegyvidéki területek völgyoldalain a topográfiai viszonyokból adódóan ez szinte az ingatlan közvetlen környezetét jelenti, így ilyen esetekben minimális az a szakasz, melyet az ingatlantulajdonosnak kell kialakítani és a későbbiekben karbantartani. Természetesen a házi átemelő telepítése a telken belül bontással járhat, azonban most ennek teljes körű helyreállítása is a projekt részeként valósul meg.

 •A házi átemelők energia ellátása az ingatlan elektromos hálózatáról kerül kiépítésre a projekt részeként, illetve egy mérő is beépítésre kerül. A házi átemelők energiafogyasztása így a tulajdonos energiaszámlájában jelenik meg, mely havi pár száz Ft-os mértékben érinti tulajdonosokat 2018.12.31-ig. 

 •A Víziközmű törvény végrehajtási rendeletének 2013. decemberi módosítása alapján pedig az ellátásért felelősnek (Budapest területén Budapest Főváros Önkormányzatának) 2018. december 31-ig gondoskodnia kell a házi átemelők energiaellátásához szükséges hálózat felhasználási helytől független energiahálózattal történő kiváltásáról vagy kompenzációról.

 •Esetleges meghibásodás, üzemzavar esetén a házi átemelő fényjelzéssel jelzi a hibát, melyet az FCSM ingyenesen hívható zöldszámán (06/80-455-000) keresztül, az ingatlantulajdonos tud bejelenteni. 

 •Az átemelő szivattyú aknája biztonsági tározó kapacitással rendelkezik, aminek köszönhetően legalább a felhasználási hely e

•Így a lakótér szennyvízelvezetése háztartási használat esetén legalább egy napig meghibásodás esetén is biztosított. Hibabejelentést követően a közszolgáltató 24 órán belül kivonul a helyszínre és elhárítja a hibát, illetve szükség esetén csereszivattyút szerel be.

 

A házi rákötés lépései 1. A házi (telekhatáron belüli) hálózat megtervezése

 A rákötés első lépéseként egy megfelelő végzettséggel és mérnökkamarai tagsággal rendelkező szakemberrel meg kell terveztetnünk a telken belüli szennyvízhálózatot. A tervezés megkezdésének feltétele, hogy megépüljön az utcában a közcsatorna és az ingatlanhoz tartozó házi bekötőcsatorna is, valamint sor kerüljön azok műszaki vizsgálatára és az ún. geodéziai bemérésre. A méréseket követően állnak majd a szolgáltató Fővárosi Csatornázási Művek (FCSM) rendelkezésére ugyanis azok a műszaki adatok – a bekötőcsatornák helye és mélysége – melyek ismeretében az ingatlantulajdonosok megkezdhetik a házi hálózat terveztetését. Arról, hogy mely szakaszokon történt meg az ellenőrzés, tájékoztatni fogjuk az érintetteket. Fontos, hogy a terveket kizárólag tervezői jogosultsággal rendelkező – a tervezői névjegyzékben szereplő, települési vízgazdálkodás tervezési (VZ-TEL), illetve épületgépész-tervezői (G), – jogosultsággal rendelkező szakember készítheti el. Az elkészült terveket ellenőrzésre és jóváhagyásra be kell nyújtani a csatornahálózat későbbi üzemeltetője, az FCSM részére. (A terveken kívül, az ügyintézéshez további dokumentumok szükségesek, ezekről a www.fcsm.hu oldalon, illetve az FCSM ügyfélszolgálati elérhetőségein tájékozódhat).

A házi hálózat megterveztetésének költsége az ingatlan tulajdonosát terheli.

 2. A házi (telekhatáron belüli) hálózat engedélyeztetése

 Az FCSM megvizsgálja a házi hálózat kiépítésére beadott terveket. Az építésre vonatkozó engedély, azaz a SZOLGÁLTATÓI HOZZÁJÁRULÁS kiadásának előfeltétele, hogy az ingatlan előtt kiépített gerinccsatornát üzembe helyezzék. Ha erre sor került és a benyújtott dokumentáció minden előírásnak megfelel, akkor állítja ki az FCSM az érintett lakosok részére a SZOLGÁLTATÓI HOZZÁJÁRULÁST, illetve átadja az érintett lakosoknak a közszolgáltatási szerződéstervezetét is.

 3. A házi (telekhatáron belüli) hálózat megépítése

A szennyvízrendszer üzembehelyezése után, a SZOLGÁLTATÓI HOZZÁJÁRULÁS kézhezvételével építhetjük ki házi hálózatunkat. A jelenleg működő, megfelelően szigetelt szennyvíztárolók a továbbiakban - tartalék tározóként - abban az esetben használhatóak, ha ehhez az FCSM a hozzájárulását adja.

A házi hálózat kiépítésének költsége az ingatlan tulajdonosát terheli.

 

FONTOS: 

Megfelelő referenciával rendelkező vállalkozót bízzon meg a kivitelezéssel. A szakszerűtlen kivitelezés utólagos javítása a legdrágább. 

4. A házi (telekhatáron belüli) hálózat használatba vétele

 A házi hálózat kiépítése még nem jelenti automatikusan azt, hogy már használhatjuk az új szennyvízcsatornát, több fontos lépés van még ekkor hátra. Ha a telken belüli munkák elkészültek, akkor a HASZNÁLATBAVÉTELI HOZZÁJÁRULÁS KÉRELEM kitöltésével lehet megkérni az FCSM hozzájárulását a házi csatorna használatbavételéhez. Ennek feltétele, hogy az érintett ingatlantulajdonos aláírja a KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉST, amelyet a kérelem beadásáig el kell küldenie az FCSM részére.

 Ha minden jogi és műszaki feltétel teljesül, azaz megtörtént az adott szakasz üzembe helyezése, és minden szükséges nyomtatvány rendelkezésre áll, az FCSM kiadja a HASZNÁLATBAVÉTELI HOZZÁJÁRULÁST. Ennek kiadásával egy időben aláírásra kerül a KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS, ez jelenti azt, hogy már használhatjuk az új csatornát.

 Az FCSM HASZNÁLATBAVÉTELI HOZZÁJÁRULÁSÁNAK kézhezvételét megelőzően az új csatornára rácsatlakozni nem szabad, mert ezzel az építés alatt álló rendszerben kár keletkezhet. Kérjük, Ön se tegye!

 Arról, hogy egy-egy szakaszon pontosan mikor indulhatnak meg a rákötések, részletes információ található a projekt honlapján, a http://www.bpcsatornazas.hu/hu/bp/utemezes/hol_lehet_mar_rakotni_a_csatornara oldalon.

 
BKISZ-igazolvány minta

Utolsó módosítás dátuma: 2018. április 19. 17:57
<2021. február>
HKSzCsPSzV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
Küldje be ötleteit, észrevételeit, kérdéseit Önkormányzatunkhoz itt!